Earth

Erže toc of erže, erže wyž woh,
Erže ožer erže to že erže droh,
Erže leyde erže in eržene žroh--
žo heuede ere of erže erže ynoh.

Source: Brown

Translated Poem |

| Main Page | Table of Contents |